Откриване сезон 2013 – София

Снимки от откриването на танцов сезон 2013 в София